034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
ประชาสัมพันธ์ กรณีมีผู้แอบอ้างสถาบันเบื้องสูง และเรียกเก็บเงินค่าสมาชิก โดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง - 25 เมษายน 2565 -

โปรดระวังพฤติกรรมการหลอกลวง “ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้รับข้อมูลข่าวสารว่ามีผู้แอบอ้างสถาบันเบื้องสูง หลอกลวงประชาชนให้สมัครเข้าร่วมกลุ่ม/สมาชิก เพื่อจัดตั้งเป็นเครือข่ายในรูปแบบต่าง ๆ โดยเก็บค่าสมัครจากสมาชิกรายละ 300-400 บาท โดยสมาชิกจะได้รับผลตอบแทนคนละ 30,000 บาท” จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงพฤติกรรมการหลอกลวงดังกล่าว
หากพบเห็นให้แจ้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองนครปฐม หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 1567

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม