ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

ร่วมขบวนแห่เปิดงานประจำปี องค์พระปฐมเจดีย์ 2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลมาบแคร่วมขบวนแห่
งานประจำปีองค์พระปฐมเจดีย์
โดยร่วมขบวนแห่ขนมจีน
ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของตำบลมาบแค
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง