ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

ร่วมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ร่วมกับเทศบาลนครนครปฐม

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเดชอดุลย์  บุญมี นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค ร่วมกับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลมาบแค ร่วมเดินขบวนแห่ประเพณีลอยกระทง กับเทศบาลนครนครปฐม และยังส่งกระทงเข้าประกวด ประเภทสวยงาม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ พระราชวังสนามจันทร์

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง