ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเดชอดุลย์ บุญมี นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค 
พร้อมผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบแค 
จัดโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน และมอบสิ่งของ
ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการของตำบลมาบแค 
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง