ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

ประชุมคณะกรรมการ สภาเด็กและเยาวชนตำบลมาบแค

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลมาบแคจัดประชุมคณะกรรมการ
สภาเด็กและเยาวชนตำบลมาบแค
เพื่อขับเคลื่อนแผนงานโครงการไปสู่การปฏิบัติต่อไป
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลมาบแค

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง