ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลมาบแค ขอแสดงความยินดีกับ นายไพโรจน์ ยอดแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบแค ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านอุทัย หมู่ที่ 4 ตำบลมาบแค เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่สนับสนุนให้สมาชิกเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตามโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "กองทุนแม่ของแผ่นดิน" ประจำปี 2562 ที่ได้รับเกียรติบัตรจากนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง