ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ของใช้สำหรับผู้เข้ากักตัวที่มีความเสี่ยงสูงกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง