ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน ชั้น 2 ห้องทำงานคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลมาบแค(งานสำนักปลัด)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง