ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

ประกาศผู้ชนะเนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าไวนิล โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ขนาด 150*300 ซม.

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง