ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

แผนอัตรากำลัง

Displaying 1-5 of 5 results.
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ เทศบาลตำบลมาบแค
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประกาศกทจ.นครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 - 2563