ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

แผนอัตรากำลัง

Displaying 1-5 of 9 results.
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
ประกาศเทศบาลตำบลมาบแค เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
รายงายผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ เทศบาลตำบลมาบแค