ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 17 พฤษภาคม 2561 รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง เดือน เมษายน 2561...
 ประเภท : สถิติการเงิน 10 เมษายน 2561 รายงานเงินสะสมและเงินทุนเงินสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 10 เมษายน 2561 รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง เดือน มีนาคม 2561...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 14 มีนาคม 2561 รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2561...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 14 กุมภาพันธ์ 2561 รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง เดือน มกราคม 2561...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 19 มกราคม 2561 รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2560...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 8 ธันวาคม 2560 รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2560...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 พฤศจิกายน 2560 รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2560...
 ประเภท : สถิติการเงิน 12 ตุลาคม 2560 ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...
 ประเภท : สถิติการเงิน 12 ตุลาคม 2560 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม...