ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

กิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุประจำเดือน กันยายน 2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลมาบแคร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุตำบลมาบแค จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ มีการบรรยายธรรมะ ชี้แจงสิทธิผู้สูงอายุ และปฏิบัติ

ทำน้ำยาล้างจาน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลมาบแค

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง