ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

เข้าแถวเคารพธงชาติ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเดชอดุลย์บุญมี นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค   พร้อมผู้บริหารและข้าราชการ เข้าแถวเคารพธงชาติและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง