ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

โครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จัดโครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้รับเชิญวิทยากรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 5 มาให้ความรู้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดพะเนียงแตก ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมาบแค

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง