ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

ประกาศเทศบาลตำบลมาบแค เรื่อง กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะฯ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบเทศบาลตำบลมาบแค เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสโดยมีช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

                     1. แจ้งเบาะแสด้วยตนเองในเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมาบแค เลขที่ 16/5 หมู่ที่ 10 ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

                     2. แจ้งเบาะแสทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ สำนักงานเทศบาลตำบลมาบแค เลขที่ 16/5 หมู่ที่ 10 ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

                     3. แจ้งเบาะแสผ่านทางโทรศัพท์ เทศบาลตำบลมาบแค โทร 0-3497-6270

                     4. แจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์ www.mabkhae.go.th

                     5. แจ้งเบาะแสผ่านทางเฟสบุ๊ค(facebook)ของเทศบาลตำบลมาบแค www.facebook.com/เทศบาลตำบลมาบแค

 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง