ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 64 และมาตรา 65 และร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา 121

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 3 (บ้านโปง) ขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามลิ๊งค์ด้านล่างนี้

https://portal.dnp.go.th/Content?contentId=23467 และ 

http://portal.dnp.go.th/Content?contentId=23598

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!