ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

วารสารประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลมาบแค จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนตำบลมาบแค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบผลการดำเนินงาน

และเพื่อความโปร่งใสของเทศบาลตำบลมาบแค

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!