ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

โครงการวันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9 และวันดินโลก ประจำปี พ.ศ. 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลมาบแคนำโดยนายกเดชอดุลย์ บุญมี
นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบแค พนักงานเทศบาลตำบลมาบแค ผอ.โรงเรียนวัดพะเนียงแตก คณะครู จัดโครงการวันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9 และวันดินโลก
ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีกิจกรรมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับพ่อตัวอย่างจาก 11 หมู่บ้านและมี กิจกรรมการแสดงจากกลุ่มผู้สูงอายุตำบลมาบแค ซึ่งมีประชาชนมาร่วมงานกันอย่างมากมายเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 สำนักงานเทศบาลตำบลมาบแค
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง