ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 มีกิจกรรมการฝึกการพูดในที่สาธารณะของผู้สูงอายุ วิทยากรอาจารย์ลือชัย บุญคุ้ม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมาบแค

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 มีกิจกรรมการฝึกการพูดในที่สาธารณะของผู้สูงอายุ วิทยากรอาจารย์ลือชัย บุญคุ้ม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมาบแค

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง