ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลมาบแค ประจำเดือน สิงหาคม 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเดชอดุลย์ บุญมี นายกเทศมนตรีตำบลมาบแคเป็นประธานเปิดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลมาบแค ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมาบแค โดยมีกิจกรรมกลุ่มสนใจ อาทิเช่น การสานตะกร้า การทำขนมไทย การเต้นบาร์โสลบ และการตรวจสุขภาพฟัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง