ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาบแค เพื่อซักซ้อมเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการปฏิบัติตัวตอนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาบแค

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเดชอดุลย์ บุญมี นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาบแค
เพื่อซักซ้อมเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการปฏิบัติตัวตอนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาบแค

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง