ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

เคารพธงชาติ สวดมนต์พร้อมพบปะพูดคุยและให้นโยบายพนักงานเพื่อกำกับ การปฏิบัติงานในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในพื้นที่รายสัปดาห์ ณ เทศบาลตำบลมาบแค

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

13 เมษายน 2563 นายเดชอดุลย์ บุญมี นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค นำผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลมาบแค เคารพธงชาติ สวดมนต์พร้อมพบปะพูดคุยและให้นโยบายพนักงานเพื่อกำกับ การปฏิบัติงานในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในพื้นที่รายสัปดาห์

ณ เทศบาลตำบลมาบแค

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง