ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

งานวันเด็กแห่งชาติ 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลมาบแค ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้น เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 นาฬิกา ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดพะเนียงแตก ทั้งนี้ นายเดชอดุลย์ บุญมี นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค ได้เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมงานอย่างพร้อมเพียงกัน โดยในงานได้จัดให้มีกิจกรรมสนุกสนาน สำหรับเด็กมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การจับฉลากของขวัญ ของรางวัล การแสดงบนเวที และการเล่นเกมส์ต่างๆ การโชว์รถมินิไบค์ เพื่อให้เด็กมีความสุข สนุกสมวัย และพร้อม จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต โดยคำขวัญวันเด็กประจำปี 2563 คือ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” นอกจากนี้ ยังจัดให้มีบริการซุ้มอาหารไว้บริการกับเด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมงานบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากบรรดา น้องๆหนูๆและผู้ปกครองที่มาร่วมงานในครั้งนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง