ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนของขวัญวันเด็ก กับโรงเรียนวัดพะเนียงแตกเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ณ โรงเรียนวัดพะเนียงแตก เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเดชอดุลย์ บุญมี นายกเทศมนตรีตำบลมาบแคพร้อมผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนของขวัญวันเด็ก กับโรงเรียนวัดพะเนียงแตกเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ณ โรงเรียนวัดพะเนียงแตก เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง