ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

ประชุมพนักงานประจำปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเดชอดุลย์ บุญมี นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค ประชุมพนักงานประจำปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง