ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง