ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

ซื้อวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟาเรด ตามโครงการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19และป้องกันปัญหาฝุ่น PM2.5 ประจำปี2563

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง