คณะผู้บริหาร

เลขานายกเทศมนตรี

สุขสันต์ สงวนรักษา (โทร.081-8802762)