ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

แผนป้องกันการทุจริต

Displaying 1-4 of 4 results.
ประกาศ เรื่อง การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลมาบแค งบประมาณ 2561-2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต